Menu
Your Cart

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası WebHızlandır'a ait https://webhizlandir.com/ web sitesi için geçerlidir ve WebHızlandır 'a ait olmayan diğer siteler için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu gizlilik politikası ile WebHızlandır 'ın şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

WebHızlandır, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

IP Adresleri
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve WebHızlandır platformunda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, WebHızlandır, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Doğruluk
Hesap açma veya WebHızlandır üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) WebHızlandır platformuna vermeleri gerekmektedir. WebHızlandır, Kullanım Koşulları Sözleşmesi kapsamında kullanılacağı gibi gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, var olan ya da yeni hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için kullanıcı bilgileri WebHızlandır tarafından kullanılabilir. Ayrıca WebHızlandır tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya WebHızlandır üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; WebHızlandır ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

WebHızlandır dâhilinde başka sitelere link verebilir. WebHızlandır, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi adı, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. WebHızlandır, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini WebHızlandır platformunun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda WebHızlandır, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

* Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
* WebHızlandır platformunun kullanıcılarla akdettiği "Kullanım Koşulları Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
* Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
* Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller,
* WebHızlandır tarafından kullanıcının şimdi veya daha sonra yararına bir durum olduğunun düşünülmesi halleridir.


WebHızlandır, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Çerezler
WebHızlandır, kullanıcılar ve kullanıcıların WebHızlandır platformunu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, WebHızlandır platformunu kaç kişinin kullandığını, bir kişinin WebHızlandır platformunu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Değişiklikler ve Diğer
WebHızlandır, tarafından platform dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, WebHızlandır ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. WebHızlandır, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman WebHızlandır platformunda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. WebHızlandır platformunun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümler yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Son Güncelleme: 23/04/2020